Prednáška organizácie Workspace o študentských stážach programu ERASMUS+ 2018