Edičná činnosť


Edičná komisia

Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Ing. Iveta Sedláková, PhD.
Ing. Eva Hvizdová, PhD.
PhDr. Marián Ambrozy, PhD.

Publikácie vydané vysokou školou

Príloha Veľkosť
Zoznam vydaných publikacii ISM 2006.pdf 74.71 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2007.pdf 78.52 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2008.pdf 79.84 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2009.pdf 80.42 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2010.pdf 78.44 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2011.pdf 86.19 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2012.pdf 188.03 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2013.pdf 186.52 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2014.pdf 184.40 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2015.pdf 191.05 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2016.pdf 179.10 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2017.pdf 184.12 KB
Zoznam vydaných publikacii ISM 2018.pdf 182.00 KB