Knižnica


Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove

 

ISIL kod :  ISIL SK-5KADAA48204

 

Špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je registračným úradom ISIL podľa normy ISO 15511 Information and documentation – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

 

Bližšie informácie : http://www.snk.sk/images/Informacie_pre/Kniznice_a_knihovnikov/ISIL/ISIL_info.pdf

so sídlom na Duchnovičovom námestí č. 1, Prešov

On-line katalóg knižnice VŠMP ISM Slovakia v Prešove:
http://194.160.178.22/mask/subornykatalog.htm

 

Výpožičné hodiny v knižnici:

Pondelok 11:00 – 13:00

Streda 10:00 – 12:00

Piatok 13:00 – 15:30

Pri zápise do knižnice je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz.

Služby knižnice:

  • výpožičné (absenčné, prezenčné)
  • reprografické
  • rešeršné
  • evidencia publikačnej činnosti VŠMP ISM Slovakia

Študovňa:
Študovňa poskytuje svoje priestory zamestnancom a študentom VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Študovňa je určená k poskytovaniu prezenčných výpožičných služieb, štúdiu literatúry, periodík a pod.
Miestnosť študovne, kde môžete študovať, pripravovať sa na prednášky, cvičenia alebo študovať literatúru z knižnice.

Kontakt:
Mgr. Michal Mašlej
email: kniznica@ismpo.sk 

Informačné zdroje:

 

Príloha Veľkosť
Žiadosť o nákup periodík.rtf 51.98 KB
Žiadosť o nákup literatúry.pdf 55.32 KB
cennik kníh v predaji v kniznici 2015.xls 0.36 MB

Štatút knižnice

 

Statut Kniznica VSMP ISM Slovakia v Presove.tif

 

Knižničný poriadok + poplatky

 

Príloha Veľkosť
Kniznicny poriadok – 2009.pdf 198.59 KB
Uprava vypoz doby VSMP.tif 1.7 MB

 

Zoznamy a analytické listy záverečných prác

Príloha Veľkosť
Zoznam obhajenych BP 20072008.pdf 79.69 KB
Zoznam obhajenych BP ak. r. 2008 2009.pdf 131.31 KB
Analytické listy 2009 2010.pdf 1.34 MB
Analytické listy 2010 2011.pdf 586.58 KB
Analytické listy 2011 2012.pdf 353.62 KB
Analytické listy Rigorozne skusky 2011 2012.pdf 208.91 KB