Konzultačné hodiny


Letný semester (2019/2020):

 

 

Mgr. Ingrida Vaňková, PhD.: DŠ + EŠ: po dohode so študentami

PhDr. Katarína Radvanská:  pondelok: 12:00-13:00, resp. po dohode so študentami

PhDr. Zuzana Karabinošová: po dohode s vyučujúcou

PhDr.Alžbeta Dzurková Virostková PhD.:  pred výučbou RJ, resp. po dohode

 

PhDr. Marián Ambrozy, PhD. Utorok 9.30 – 11.00 hod.
Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. po dohode s vyučujúcim
 Doc. PhDr. Emília Pribišová, PhD.  štvrtok  15.30 – 15:50
Doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. Pondelok 12.10 – 13.10 hod.
                                                              je potrebné sa dohodnúť na sekretariáte rektora. (sekretariatrektora@ismpo.sk)
PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA po potvrdení e-mailom deň vopred na admin@ismpo.sk pondelok 11:00 – 12:00
JuDr. Dušan Čurila, PhD. Štvrtok                           12.50 – 13.20 hod.

 

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.                  utorok  13:00 – 14:30 
Ing. Mgr. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA            pondelok: 14:30 – 16:00 
doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.                 utorok: 9:30 - 10:30,  13:00 – 14:00  
PhDr. Viera Mokrišová,  PhD., MBA             streda: 13:00- 14:30 

Ing. Iveta Sedláková, PhD.           štvrtok: 10:30 – 12:00                                                                          
prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.     
6.3.2020 19.00 - 20.00 
7.3.2020  12.45 - 13.30
23.4.2020 14.00 - 16.00
24.4.2020 19.00 - 20.00
25.4.2020 12.45 - 13.30
doc. Ing. Zuzana Zavadská, PhD.                    štvrtok : 12.00 -  13.30
po predchádzajúcej dohode e-mailom (zavadska@ismpo.sk)