Vedecké grémiá


doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.:

 

 

Členstvo v zahraničných grémiách:
Člen Európskej spoločnosti pre výskum trhu a verejnej mienky, Česká republika
Člen Českej marketingovej spoločnosti, Česká republika
Členstvo v domácich grémiách:
Člen Vedeckej rady Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia, Prešov

 


Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.:

 

Členstvo v zahraničných grémiách:
Člen Európskej asociácie pre bezpečnosť, Wysoka, Poľsko
Členstvo v domácich grémiách:
Člen Intervenčného postraumatického tímu KR PZ, Prešov