Študijné oddelenie


Študijné oddelenie

  • Študijné oddelenie Prešov

Úradné hodiny:
utorok: 10:00 – 12:00
streda: 10:00 – 12:00 (sociálne štipendiá – každá streda v mesiaci)
piatok: 14:00 – 15:30

Počas letných prázdnin budú úradné hodiny na študijnom oodelení, každý
pracovný deň v čase od 10:00 do 12:00 hod.

 

Vedúca študijného oddelenia:
Mgr. Katarína Polačková
email: studijne@ismpo.sk
tel./fax.: + 421 (0) 51 – 758 17 97

Študijná referentka, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:
Mgr. Renáta Pribulová
email: pribulova@ismpo.sk