Disciplinárna komisia


Zloženie discipilinárnej komisie

  Predseda disciplinárnej komisie:
JUDr. Dušan Čurila, PhD. email: curila@ismpo.sk tel: +421 (0) 51 – 758 17 98

 

Členovia disciplinárnej komisie:

 

PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA – členka za zamestnaneckú časť
Andrea Fertaľová – členka za študentskú časť
Lukáš Pavúr – člen za študentskú časť

Disciplinárny poriadok

Disciplinarny poriadok.pdf