Konferencie a podujatia


2017

 

Kvalita života VIIPodnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XII.

27. apríla 2017 sa v Prešove v budove Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove uskutočnil VIII. ročník konferencie Kvalita života a zároveň aj XII. ročník konferencie Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít.

V plenárnej časti prednášali nasledovní hostia: akademik prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., Dr. h. c., doc. ThDr. PaedDr. Anton Lisnik, PhD., prof. Irina Markina, CSc., prof. Dr. Oleg Soskin, CSc., prof. dr. hab. Ireneusz Krasz, prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc., dr. h. c., prof. PhDr. Beáta Balogová, CSc.

V deň konania konferencie zasadala aj vedecká rada školy. Po plenárnej časti nasledovalo rokovanie v sekciách.

 

Konferencia: Sociálne služby aktívne, efektívne, transparentne

 

2016

 

KONFERENCIE: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít XI.
a
Kvalita Života VII.- Lesnica, Pieniny, 27.-28.4.2016

 

2015

 

KONFERENCIE: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít X. a Kvalita Života VI.-
Týždeň vedy a techniky 2015
Volejbalový turnaj 2015

2014

6. Medzinárodná študentská vedecká konferencia – 13. máj 2014
>KONFERENCIE: “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít IX a Kvalita Života V.- Stropkov 24.-25. apríl 2014
Valentínska kvapka krvi – 18.03.2014
Predajná výstava Vydavateľstva Portál – 18.02.2014
Deň otvorených dverí 2014 + súťaž Hodnoty človeka 11.-12.02.2014
2013
Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014
ISM Party 30.04.2013
Veľvyslanec SRN navštívil ISM 29.04.2013
Jarná Kvapka Krvi 11.4.2013 + fotodokumentacia
Návšteva zástupcu veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku, p.Reinharda Wiemera 19.3.2013
Volejbalový turnaj o putovný pohár rektora 20.3.2013
Študentská vedecká konferencia 16.04.2013 + fotodokumentácia
Konferencia “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VIII – 25.-26.apríl 2013
Konferencia “Kvalita života IV” 25.-26.apríl 2013
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013
Detská univerzita 08.-12.07.2013 
2012
1. výročie požehnania Kaplnky sv. Marka na VŠMP ISM v Prešove 15.novembra 2012 + fotodokumentácia
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 5.-11.novembra 2012 + fotodokumentácia
Prednáška misionára z Rwandy páter Jozef Humeňanský. 24.10.2012
Konference- Ekonomické a právní otázky zadluženosti ekonomik, podniků a domácností 23.11.2012
Konferencia “ZBRANE A PREVENCIA psychosociálneho zlyhania z pohľadu pomáhajúcich profesií” – 19.10.2012
Výstava študentských prác z PU v Prešove 15.10.2012 – 31.12.2012
Predajná výstava Vydavateľstva Portál – 08.10.2012 + fotodokumentácia
Slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 – 24.09.2012 + fotodokumentácia
Konferencia “Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít VII – 26.-27.apríl 2012
4. Medzinárodná študentská vedecká konferencia 2012
Deň zdravia pre študentov a učiteľov – 17.04.2012 + fotodokumentacia
2011
Predajná výstava Vydavateľstva Portál – 05.12.2011 + fotodokumentácia
Konferencia “Kvalita života III” 24.11.2011
Prednáška “Zážitok klinickej smrti” prof. T. Zasepa, PhD. – 15.11.2011 + fotodokumentácia
Požehnanie kaplnky sv. Marka na VŠMP ISM Slovakia v Prešove 15.11.2011 + fotodokumentácia
Prednášky v rámci “Týždňa vedy a techniky 2011″ 07.-11. 11.2011
Konferencia “Cudzie jazyky, odborná komunikácia a interkultúrne fenomény III”10.11.2011
Výstava študentských prác z PU v Prešove 01.11.2011 – 31.12.2011
Inovovať vo vzdelávacom procese znamená zavádzať novinky +fotodokumentácia