Medzinárodné vedecké konferencie
Vo štvrtok dňa 23.4.2020 sa uskutoční ďalší ročník medzinárodných vedeckých konferencií "Business and Innovations in Business Activities" a "Quality of Life".

Potrebné pokyny k účasti i publikovaniu príspevkov nájdete na adrese: ismpo.sk/konfpokyny.

Prihlásiť sa môžete na adrese: ismpo.sk/formulare.
TEMPmainpage

POKYNY K MIMORIADNEJ SITUÁCII

Komunikácia v rámci vyučovania bude počas krízových opatrení prebiehať elektronickou formou. Vyučujúci budú posielať e-mailovou formou študijné materiály všetkým študentom zo svojej študijnej skupiny. Študenti majú vo vlastnom záujme sledovať mailovú…

rigoMainpage

Oznam k rigoróznemu konaniu „JAR 2020“.

Oznam k rigoróznemu konaniu s termínom „JAR 2020“. Momentálne prebieha odovzdávanie rigoróznych prác s termínom JAR 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné určiť presný termín rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Avšak…

newSemesterMainpage

Nový semester!

V týždni od 3. februára 2020 sa začína letný semester!   Tým, ktorých sa to týka prajeme ešte čo najskoršie úspešné dotiahnutie skúškového obdobia do zdarného konca a pre všetkých…

nebojsaMAINPAGE

neboj sa výšky!

NEBOJ SA VÝŠKY! O Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove    

dominikMAINPAGEing

Inžiniersky program na ISM

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove má schválený nový inžiniersky študijný program zameraný na ekonomiku a manažment. „Študijný program ekonomika a manažment v obchodnom podnikaní nám v uplynulých dňoch schválila akreditačná komisia, teraz…

Down
pause
Up

POZOR: AKTUÁLNY OZNAM K SITUÁCII NA SLOVENSKU:

Vzhľadom na vývoj situácie a odporúčania kompetentných orgánov pristúpilo vedenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove k plošnému zrušeniu výučby.. Vyučujúci sú povinní zabezpečiť výučbu dištančnou formou. O ďalšom postupe bude vedenie VŠMP ISM Slovakia v Prešove informovať študentov aj zamestnancov priebežne.

AKTUÁLNE POKYNY k mimoriadnej situácii kliknite sem.

Ing.

štúdium

.

.
MBA a LLM štúdium!  

prihlášky prijímame priebežne!    

Možnosť získať profesijný titul MBA alebo LLM prostredníctvom International Education Society, kde máme programy akreditované.  

Viac informácií ->