Vysoká škola


Základné informácie

Organizačná štruktúra
Útvar rektora
Útvar kancelára
Vedecko-pedagogické pracoviská
Charakteristika vysokej školy

VŠMP ISM Slovakia je členom Slovenskej akadémie manažmentu, o.z.

Profil vysokej školy
Zriaďovacia listina
Akreditácia
Orgány vysokej školy
Správna rada
Vedecká rada
Akademický senát
Disciplinárna komisia