ERASMUS+


Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

 

Návod pre študentov vysokých škôl, ktorí plánovali vycestovať alebo vycestovali na mobilitu Erasmus+ a v momentálnej situácii ohľadom pandémie vírusu COVID-19 potrebujú informácie, ako ďalej postupovať.

 

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, medzi inými aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.

Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach MV SR.  MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). 

V prípade, že sa účastníci mobilít rozhodnú vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. V prípade, ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, musia kontaktovať akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach MZVaEZ SR.

 

informácie týkajúce sa núdzového stavu:

MV SR:          vyhlásenie núdzového stavu

ÚVZ SR:        opatrenia Hlavného hygienika SR

verejná vyhláška

MZVaEZ SR: oznamy a upozornenia pred cestovaním

 

 

 

V roku 2007 VŠMP ISM získala Univerzitnú chartu Erasmus, ktorá umožňuje učiteľom, študentom a administratívnym pracovníkom absolvovať zahraničné stáže a pobyty v rámci programu Erasmus. Projekty Erasmus podporujú rozvoj kvality vzdelávania a zainteresovaným stranám poskytujú možnosť získať nemalé výhody pri uplatnení sa na trhu práce ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

 

Inštitucionálny koordinátor programu ERASMUS+ a kontaktná osoba: PhDr. Katarína Radvanská
Konzultačné hodiny: po dohode
mail: erasmus@ismpo.skradvanska@ismpo.sk

Asistent koordinátora a kontaktná osoba: PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA
mail: mokrisova@ismpo.sk

 

SPRIEVODCA PROGRAMOM ERASMUS+
Sadzby programu ERASMUS+
Charta študenta programu ERASMUS+
SMERNICA č. 2/2019 – Realizácia mobilít v rámci programu Erasmus+ na VŠMP ISM Slovakia v Prešove
Kolegyne Dr. Ewa Stroinska a Dr. Magdalena Katarzyna Geraga zo Spoleczna Akademia Nauk v Lodzi prednášali študentom na Katedre ekonomiky, manažmentu a marketingu v rámci prednáškového pobytu programu ERASMUS+. Prednášky boli zamerané na oblasti riadenia ľudských zdrojov, manažérskych a sociologických problémov.
Tešíme sa na ďalšie aktivity a vedeckú spoluprácu.