Publikačná činnosť


Publikačná činnosť

Vyhláška 456/2012 MSVVaŠ SR o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2013. (Uvedená nová kategorizácia sa vzťahuje len na dokumenty vydané v roku 2013 a nemá retrospektívnu platnosť.) V prílohách sa nachádza publikačná činnosť pracovníkov VŠMP ISM Slovakia v Prešove

Príloha Veľkosť
ISM 2013 Zoznam doplnkovych udajov pre hodnotenie ARRA.rtf 161.15 KB
Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2010.pdf 479.75 KB
Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2011.pdf 182.54 KB
Vyhlaska 456/2012 MSVVaS SR CREPC.pdf 466.62 KB
Oprava k vyhlaske 456/2012 CREPC.pdf 92.43 KB
Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2012.rtf 185.83 KB
Smernica o bibliog.reg. a kateg.publ.cinnosti.pdf 441.22 KB
Tlaciva Priloha 3A, 3B – evidencii PC.doc 50 KB

 

 

Publikačnú činnosť vedecko-pedagogických zamestnancov VŠMP ISM Slovakia v Prešove je možné vyhľadávať v on-line katalógu takto :

vypublikované dokumenty do roku 2017 (vrátane ohlasov, ktoré boli vypublikované po roku 2017, ale k výstupom s rokom vydania do 2017)

http://ism.dawinci.sk/?fs=F8D33FE9A21044D584F3A4DB5C426A8C&fn=main                                                              -Položka „vyhľadávanie“ je prístupná pre širokú verejnosť a prostredníctvom nej je možné vyhľadávať publikačné výstupy. Položka „prihlásenie“ je prístupná  len pre administrátora systému (spracovateľa evidencie publikačnej činnosti)

vypublikované dokumenty od roku 2018

https://app.crepc.sk/?fn=*AdvancedSearch&seo=CREP%C4%8C-H%C4%BEadanie