Vedecko-pedagogické pracoviská


Katedra ekonomiky, manažmentu a marketingu

Vedúca katedry:
PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA (mokrisova@ismpo.sk)

profesori:
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. (lev.bukovsky@upjs.sk)

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc. (satanova@ismpo.sk)

docenti:

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD. (kuzmisinova@ismpo.sk)
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD. (zavadska@ismpo.sk)

odborní asistenti:

PhDr. Viera Mokrišová, PhD. MBA (mokrisova@ismpo.sk)

Ing. Jozef Polačko (kancelar@ismpo.sk)

PhDr. Ing. Eva Hvizdová PhD., MBA (hvizdova@ismpo.sk)

Ing. Iveta Fekiač Sedláková, PhD. (sedlakova@ismpo.sk)

Ing. Michal Storoška, PhD.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-


 

 

Katedra spoločenských vied

Vedúci katedry:

PhDr. Jozef Polačko, PhD., MBA (admin@ismpo.sk)

profesori:
Dr.h.c. prof. PhDr. Vojtech Slomski, PhD. (slomski@vizja.pl)

prof. dr.hab Marek Zbigniew
prof. Slawomir Mazur, PhD.

docenti:
Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD. (storoska@ismpo.sk)
doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.
doc. Mgr. Remigiusz Ryzinski, Dr.
doc. Ing. Emília Pribišová, PhD. (emilia.pribisova@slovanet.sk)
doc. Mgr. Anna Wawrzoniewicz – Slomska, PhD.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. (gaziova@ismpo.sk)

odborní asistenti:
JUDr. Dušan Čurila, PhD. (dusancurila@gmail.com)
PhDr. Marián Ambrozy, PhD., MBA (ambrozy@ismpo.sk)
Mgr. Martin Kormanik, PhD. (martin.kormanik@gmail.com)
Mgr. Michaela Kmecová (kmecova@ismpo.sk)
Mgr. Veronika Fitzeková (fitzekova@gmail.com)
Mgr. Tina Katuščáková, PhD. (katuscakova@ismpo.sk)
Mgr. Ingrida Vaňková, PhD. (vankova@ismpo.sk)
Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD.


 

 

Centrum odbornej jazykovej prípravy

Vedúca centra:
PhDr. Katarína Radvanská (radvanska@ismpo.sk)

odborní asistenti:
PhDr. Zuzana Karabinošová (karabinosova@ismpo.sk)
PhDr. Alžbeta Dzurková Virostková, PhD. (dzurkova@ismpo.sk)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Mgr. Ingrida Vaňková, PhD. (vankova@ismpo.sk)