Medzinárodné podnikanie v obchode a službách


Medzinárodné podnikanie v obchode a službách

 
Podľa § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo udelené VŠMP ISM Slovakia v Prešove právo udeľovať akademický titul bakalár absolventom dennej formy štúdia 3-ročného bakalárskeho študijného programu a externej formy štúdia 4-ročného bakalárskeho študijného programu Medzinárodné podnikanie v obchode a službách v študijnom odbore 3.3.9. Obchodné podnikanie.

Plánovaný počet prijatých: 120 denná forma štúdia, 120 externá forma štúdia

 

Výška školného pre všetky ročníky: 680€/semester

 
Čo vás najviac oslovilo na štúdiu tohto študijného programu?

Zuzana: So štúdiom na tomto programe som bola spokojná. Každý z predmetov určite niečo prináša a jednotlivé cvičenia môžu byť nápomocné aj v praxi po absolvovaní štúdia. Ide o viac než len teoretický ekonomický odbor. Preto každému odporúčam štúdium na tejto vysokej škole s dobrými možnosťami pre uplatnenie v praxi.

 
Kristián: Štúdium tohto programu bolo nad moje očakávania. Tento program ma naučil ako pracovať v oblasti podnikateľských a obchodných aktivít. Každý z predmetov bol veľmi zaujimavý a to hlavne vďaka profesionálnemu prístupu pedagogického zboru, ktrorý študentom poskytuje veľmi dobré vedomostné zázemie, ale taktiež možnosti a cvičenia pre uplatnenie v praxi. Preto tento program odporúčam pre každého, kto sa zaujíma o podnikateľskú a obchodnú sféru.

 

Dagmar: Na konci štvrtého ročníka na strednej škole som sa zamýšľala na akú vysokú školu pôjdem. Prichádzali k nám rôzni pedagógovia zo škôl. Mňa zaujala práve ISM z Prešova. Prečo? Pretože patrila a aj patrí medzi najlepšie vysoké školy na východe Slovenska. A je to tak. Začala som študovať medzinárodné podnikanie v obchode a službách, kde učenie nebolo len sedenie pri knihách a “bifľovanie sa”, ale využívanie teórie s praxou. Prístup pedagógov k nám študentom bol individuálny, pretože v skupine nás nebolo veľa, čo beriem za veľký prínos. Vedecké konferencie ktoré sa konajú každý rok na našej škole mne osobne veľmi pomohli, pretože som sa nielen dozvedela informácie z “prvej ruky”, ale rozhovor s kapacitou vo vede “face to face” je na nezaplatenie. Ak by som sa mala rozhodnúť na akú vysokú školu pôjdem, určite by som sa opäť rozhodla práve pre ISM v Prešove.

 

Prečo študovať tento študijný program? Pretože je:

ATRAKTÍVNY
Sprostredkúvame kontakt na možné budúce zamestnanie už počas štúdia.

MODERNÝ
Používame najmodernejšiu didaktickú techniku a informačno‐komunikačné technológie.

DYNAMICKÝ
Obsah seminárov a cvičení prispôsobujeme súčasným spoločenským potrebám a najnovším poznatkom.

INOVATÍVNY
Nové poznatky získavame na medzinárodných vedeckých podujatiach a prepájame ich s praxou.

ODBORNÝ
Organizujeme semináre pod vedením odborníkov z podnikateľského prostredia a manažérov firiem a podnikov.

Uplatnenie absolventov:

- manažér na strednom stupni riadenia (medzinárodné obchodné spoločnosti, nadnárodné korporácie),
- obchodný zástupca (obchodné a distribučné spoločnosti, poisťovne…),
- obchodný prevádzkar (obchodné podniky, podniky služieb a cestovného ruchu…).

Harmonogram akademického roka

Prijímacie konanie

 

Štátne skúšky a záverečné práce