Vedecká rada


Zloženie vedeckej rady

 

Predseda vedeckej rady:

doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD., MBA.

 

Interní členovia vedeckej rady :

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

prof. PhDr. Vojtěch Słomski, PhD.

prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

prof. Slawomír Mazur, PhD.

doc. Ing. Emília Pribišová, PhD., MPH

doc. Ing. Viera Kuzmišinová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

doc. Mgr. Anna Wawrzonkiewicz – Slomska, PhD.

doc. PhDr. Michal Bochin, CSc.

doc. Mgr. Remigiusz Ryzinski, Dr.

Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA

PhDr. Marián Ambrozy, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady :

prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.

člen Európskej akadémie vied a umení

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.

riaditeľ IVSP,  VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava

prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.

vedúci katedry FR, Žilinská univerzita v Žiline

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.

prodekan EF VŠB-TU Ostrava, Česká republika

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D. MBA

prorektor NEWTON College, a.s.

Rokovací poriadok vedeckej rady

Rokovací poriadok vedeckej rady.pdf

 

Zasadnutia vedeckej rady

 • 09.10.2006
 • 09.05.2007
 • 27.09.2007
 • 05.12.2007
 • 21.02.2008
 • 13.03.2008
 • 28.04.2009
 • 15.12.2009
 • 28.04.2010
 • 28.04.2011
 • 26.04.2012
 • 25.04.2013
 • 24.04.2014
 • 29.04.2015
 • 27.04.2016
 • 27.04.2017