ISM Alumni


Alumni ISM Prešov – Darujte 2% z dane občianskemu združeniu Alumni ISM Prešov

 

Spoločenská organizácia, najskôr pod názvom Klub priateľov VŠMP ISM Slovakia, vznikla 15. 11. 2006 ako inštitúcia na podporu a rozvoj vzdelávania študentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM v Prešove.
Nový názov, Alumni ISM Prešov, nesie občianske združenie od 4. 3. 2008. Na čele združenia je honorárny konzul Holandského kráľovstva na Slovensku a podnikateľ (Gemor Fashion) Ing. Matúš Murajda.
Spolok Alumni (z lat. chovanec , bývalý študent, súčasný študent, sympatizant, člen) pracuje aj pri našej partnerskej vysokej škole ISM Dortmund. Organizáciu s týmto názvom môžeme nájsť pri mnohých vysokých školách v zahraničí.

Tak, ako v Dotmunde, aj Alumni ISM Prešov, ktoré existuje pri VŠMP ISM Slovakia v Prešove, tvorí spoločné fórum pre a študentov, absolventov, priateľov a podporovateľov ISM a hrá v rámci i mimo vysokej školy dôležitú úlohu. Najhlavnejšia je podpora aktívnych študentov a sprostredkovanie praxe pre nich. Spolok Alumni je nápomocný tiež pri výbere tém a vypracovaní diplomových prác, prostredníctvom členov z radov podnikateľov. Zabezpečuje tiež poradenstvo a podporuje študentov (absolventov) pri hľadaní zamestnania. Alumni ISM Prešov tiež podporuje organizovanie oficiálnych, ale aj neformálnych akcií VŠMP ISM Slovakia v Prešove a jej študentov (exkurzie, imatrikulačné plesy, športové a kultúrne podujatia, atď.).


Kontakt
OZ Alumni ISM Prešov
Duchnovičovo námestie 1
080 01 Prešov

 

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Dobránska Polačková

email: – studijne@ismpo.sk

Príloha Veľkosť
Stanovy_Alumni_ISM_Presov.pdf 147.17 KB