Spájanie nespojiteľného


 

Spájanie nespojiteľného…

 

Aj týmito slovami by sme mohli opísať podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.10.2014 v priestoroch Caraffovej väznice. Prehliadka s názvom “BEA” v sebe spojila marketing, sociálnu prácu a umenie (arteterapiu).

Mesto Prešov v spolupráci s prof. PhDr. Beátou Balogovou, PhD. a Mgr. Alenou Sedlákovou, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Ing. Evou Hvizdovou, PhD. z VŠMP ISM Slovakia spojilo svoje sily, výsledkom ktorých bol unikátny projekt „Marketing sociálnych služieb s dôrazom na arteterapiu“. Jednou z jeho podôb bola aj módna prehliadka výtvarných modelov.