PhDr. Ján Oravec, CSc. – O súčasných problémoch podnikateľského prostredia na Slovensku pre študentov VŠMP ISM Slovakia


 

PhDr. Ján Oravec, CSc. – prezident Združenia podnikateľov Slovenska:

O súčasných problémoch podnikateľského prostredia na Slovensku pre študentov VŠMP ISM Slovakia v Prešove.