Hodina manažmentu s Ing. Hvizdovou zameraná na hlavné manažérske funkcie so študentami 2. ročníka MPb – kreatívna hodina.