Tomáš Makatúra, študent VŠMP ISM Slovakia v Prešove – víťaz publicistickej súťaže MŠ SR, 27. 11. 2008