Štátna záverečná skúška (Bc.) – 23. 6. – 25. 6. 2008