VOLEJBALOVÝ TURNAJ ISM Jedno z atraktívnych podujatí vysokej školy


 

Dve víťazstvá študentov Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Šport, či už praktizovaný na profesionálnej alebo na amatérskej úrovni, pravidelne či príležitostne, sa stal jednou z najrozšírenejších ľudských činností. Šport nemá len pozitívny vplyv na zdravotný stav, ale prispieva aj k sociálnej integrácii, je súčasťou neformálneho vzdelávacieho procesu, podporuje medzikultúrne výmeny a vytvára zamestnanosť v rámci Európskej únie. Športová politika zostáva výlučne medzivládnou záležitosťou. Napriek tomu európske inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu, nielen pokiaľ ide o konzultáciu a podporu športu vo všeobecnosti, ale aj čo sa týka jeho úlohy v rámci hospodárstva a spoločnosti alebo jeho podielu na boji proti rasizmu, násiliu a užívaniu drog.
To sú myšlienky, ktoré si s plnou vážnosťou uvedomuje aj vedenie Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Už tretí rok Katedra spoločenských vied vysokej školy organizuje volejbalový turnaj o Putovný pohár rektora vysokej školy. Na tohtoročný 3. ročník sa tešilo, ale aj aktívne pripravovalo 60 študentov zo všetkých ročníkov a študijných odborov.
Športové zápolenie sa uskutočnilo 20. 3. 2013 v telocvični na ZŠ Sibírska v Prešove. Študenti odetí vo farebných tričkách s logom školy, prítomnosť dvoch profesionálnych rozhodcov, ale aj hlavného rozhodcu, ale najmä množstvo študentských fanúšikov a pedagógovia vysokej školy dávali jasne najavo vážnosť športového podujatia. Víťazmi tohtoročného podujatia sa stali študenti 3. ročníka odboru Sociálne služby a poradenstvo. Striebornú medailu si odniesli študenti 3. ročníka odboru Medzinárodné podnikanie v obchode a službách a bronz patril študentom 2. ročníka odboru Hospodárska a podnikateľská etika. Víťazné družstvo prevzalo z rúk prorektorky vysokej školy pre rozvoj, doc. PaedDr. Evy Dolinskej, PhD. putovný pohár a všetci hrajúci hráči boli dekorovaní medailami. Súčasne hlavný rozhodca vyhlásil najlepšiu volejbalistku a najlepšieho volejbalistu turnaja, ktorí boli osobitne ocenení.
3. ročník volejbalového turnaja bol obohatený o jednu novinku. Súčasťou tohto športového podujatia bol exhibičný zápas medzi víťazným družstvom študentov a družstvom pedagógov o cenu Kancelára vysokej školy. Medzi pedagógmi nechýbali prof. PhDr. Dupkala, PhD., doc. Ing. Martin Vološin, PhD. , doc. Ing. Ladislav Lukáč, CSc., Ing. Darina Vološinová, PhD. a ďalší pedagógovia a zamestnanci vysokej školy. Študenti si v ten deň odniesli dve víťazstvá. Cenu prevzali z rúk kancelára vysokej školy Ing. Jozefa Polačka. Podujatie podporil aj honorárny konzul Holandského kráľovstva, Ing. Matúš Murajda.
Organizátori chcú športové aktivity pre študentov rozšíriť o ďalšie podujatia. Osobitne chcú poďakovať za sponzorskú podporu firme Ekotechna, s.r.o. Prešov a firme Interprofis, s.r.o., ktorá prevádzkuje reštauráciu a kaviareň Via Magna v Prešove.
Text : JUDr. Mária Marinicová, PhD.
Foto : Martin Debnár (študent VŠMP ISM v Prešove)