Medzinárodná vedecká konferencia – VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 17. 4. 2007