Deň otvorených dverí na VŠMP ISM Slovakia v Prešove – 16. 12. 2008