Naša škola medzi 4 najúspešnejšími z pohľadu zamestnanosti absolventov


Stabilné pôsobenie našej školy VŠMP ISM Slovakia v Prešove prinieslo už svoje výsledky aj v podobe úspešnosti našich absolventov na trhu práce.
Podľa porovnania úspešnosti absolventov fakúlt v rámci vysokých škôl v Prešovskom kraji za roky 2010-2012 na základe údajov Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sme sa umiestnili na 4.mieste s priemernou hodnotou nezamestnanosti absolventov 3,91%.

zdroj: www.tujepraca.sk