Search


Search Results (total: 204, showing 50 per page)>
Search Results

Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – AUGUSTOVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku Pokyny k prezentácii (kliknite na daný link a otvorte súbor).


Rigorózne konanie – doklad o ukončení štúdia

Oznamujeme absolventom rigorózneho konania, ktoré sa konalo v dňoch 26.06.2020 a 30.06.2020, že doklad o ukončení štúdia si budú môcť prevziať v čase od 9.00 do 13.00 hod. na študijnom oddelení.


Žiadosť o mimoriadny termín skúšky

Žiadosť o mimoriadny termín skúšky je potrebné poslať (doručiť) najneskôr do 10.07.2020 v súlade so Študijným poriadkom VŠMP ISM Slovakia v Prešove. Zároveň s podaním žiadosti musí byť uhradený stanovený poplatok. Mimoriadna skúška za letný semester sa uskutoční v dňoch 24.8.2020 a 26.08.2020. Žiadatelia dostanú presný harmonogram.


Oznámenie o prevzatí diplomu

Všetkým absolventom, ktorí ukončili svoje vysokoškolské štúdium v termíne 08.06. – 11.06.2020 srdečne blahoželáme k úspešnému zvládnutiu štátnej záverečnej skúšky. Vzhľadom k tomu, že tento akademický rok bol poznačený pandémiou, manažment školy sa prispôsobil danej skutočnosti a slávnostný promočný akt bol zrušený. Oznamujeme Vám, že Vás radi privítame na Vašej alma mater pri odovzdávaní dokladov o ukončení štúdia. Doklady o ukončení…


Prihlasovanie na AUGUSTOVÉ štátne záverečné skúšky!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu na OPRAVNÚ AUGUSTOVÚ štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať podľa harmonogramu v termíne od 27.08. do 28.08.2020 prihlásiť prostredníctvom AISu od 01.07. do 28.07.2020! Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, zápočty, odovzdaná záverečná práca). Každý študent sa musí prihlásiť na všetky (neabsolvované) štátnicové predmety. POSTUPUJTE…


KNIŽNICA ISM

Knižnica ISM bude dňa 26.06.2020 zatvorená.


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku Pokyny k prezentácii (kliknite na daný link a otvorte súbor).


PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY!!!

Študenti končiacich ročníkov sa môžu prihlásiť na štátnu záverečnú skúšku, ktorá sa bude konať v termíne od 08.06.2020 do 11.06.2020 prostredníctvom AISu od 04.05. do 12.05.2020. Na ŠZS sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti (skúšky, hodnotené zápočty, odovzdaná elektronická verzia záverečnej práce v aise). Každý študent sa musí prihlásiť…


USMERNENIE K VYKONANIU ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK V AR 2019/2020

V Prešove dňa 22.04.2020     USMERNENIE K VYKONANIU ŠTÁTNYCH ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK  V AR 2019/2020   V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou vyplynula zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR požiadavka na usmernenie vykonávania štátnych záverečných skúšok.  Na základe odborného odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove vydáva pre študentov vysokej školy nasledujúce usmernenie:…


POKYNY K MIMORIADNEJ SITUÁCII

Komunikácia v rámci vyučovania bude počas krízových opatrení prebiehať elektronickou formou. Vyučujúci budú posielať e-mailovou formou študijné materiály všetkým študentom zo svojej študijnej skupiny. Študenti majú vo vlastnom záujme sledovať mailovú komunikáciu zo strany vyučujúcich, tak aby bola zachovaná kontinuita pedagogického procesu. Pre končiacich študentov v termíne jún 2020 je potrebné intenzívne komunikovať s vedúcimi záverečných prác, nakoľko…


Oznam k rigoróznemu konaniu „JAR 2020“.

Oznam k rigoróznemu konaniu s termínom „JAR 2020“. Momentálne prebieha odovzdávanie rigoróznych prác s termínom JAR 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nie je možné určiť presný termín rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce. Avšak všetkým študentom, prihláseným na termín JAR 2020, ktorí už odovzdali rigoróznu prácu, budeme priebežne mailom posielať okruhy tém k rigoróznej skúške. Tí, ktorí ešte neodovzdali prosim…


Sociálna psychológia v sobotu 7.3.2020 nebude!

Vážení študenti, hodina “Sociálna psychológia” v sobotu dňa 7.3.2020 z dôvodu choroby nebude, náhrada bude dohodnutá na ďalšej hodine podľa rozvrhu.


Oznam – PhDr. Viera Mokrišová, PhD., MBA

V dňoch 2.3 , 4.3.  a 5.3. sa neuskutoční výučba z dôvodu choroby vyučujúcej PhDr. Viera Mokrišová,  PhD., MBA.


Prednáška z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia SR

Prednáška z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia SR zo dňa 13.03. sa presúva na 3.4. od 14.15 do 16.30, miestnosť 343.


Oznam – študijné odd.

Oznamujeme všetkým absolventom, že z technických príčin nebude možné prevziať diplom v dňoch 27.02. a 28.02. 2020. Za pochopenie ďakujeme.   Študijné odd.


Oznámenie o prevzatí diplomu

Oznamujeme študentom, ktorí absolvovali štátnu záverečnú skúšku v termíne  20. - 21.01. 2020, že doklady o ukončení štúdia budú mať k dispozícii v čase úradných hodín na študijnom oddelení . V zmysle Smernice č. 5/2011 o školných poplatkoch je študent povinný uhradiť: 50€  poplatok za vydanie dvojjazyčného vysokoškolského diplomu 17€  poplatok za vysvedčenie o štátnej skúške 20€  poplatok za dodatok k diplomu Banka: Slovenská sporiteľňa…


Úprava v konzultačných hodinách dňa 12.2.2020

Konzultačné hodiny  PhDr. Viery  Mokrišovej , PhD., MBA  budú dňa 12.2.2020 od 14:30 do 15:30 hod.


Konzultácie k ZP u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. (zmena)

Konzultácie k ZP u Mgr. I. Vaňkovej, PhD. sa z dôvodu pracovných ciest presúvajú na tieto termíny: – z dňa 7.2.2020 (piatok 12:00 – 14:15) na 6.2.2020 (štvrtok) v čase 16:00 – 18:15 – z dňa 14.2.2020 (piatok 12:00 – 14:15) na 11.2.2020 (utorok) v čase 16:00 – 18:15


Oznámenie o úhrade školného

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že do 31.01.2020 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2019/2020 nasledovne: 680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách) 425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo) 425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)          650€    študenti magisterského štúdia 700€    študenti inžinierskeho štúdia           Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848…


Odovzdanie prezentácie k obhajobe záverečnej práce – JANUÁROVÉ ŠTÁTNICE

Všetky potrebné informácie k odovzdávaniu PREZENTÁCIE K OBHAJOBE ZP nájdete na tomto linku http://old.ismpo.sk/externe-studium/statne-skusky-a-zaverecne-prace/ po otvorení prílohy “Pokyny k prezentacii.doc“.