Oznámenie o úhrade školného

Oznamujeme študentom denného a externého štúdia, že do 31.01.2020 je potrebné uhradiť letný semester akademického roka 2019/2020 nasledovne:

680 €   (Bc. Medzinárodné podnikanie v obchode a službách)

425 €   (Bc. Sociálne služby a poradenstvo)

425 €   (Bc. Hospodárska a podnikateľská etika)         

650€    študenti magisterského štúdia

700€    študenti inžinierskeho štúdia       

  

Banka: Slovenská sporiteľňa – pobočka Prešov
Účet (IBAN):  SK 8409000000000502611848
Variabilný symbol: rodné číslo uchádzača
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky meno, priezvisko, ročník, odbor, forma štúdia – napr. Janko Hraško, 1MP ES